Có trên 40 trường hợp điều trị chỉnh nha tăng tốc với AcceleDent (40 Cases):  

Trường hợp tăng tốc điều trị chỉnh nha bằng AcceleDent: 

 • Case ID 044:

  • Bệnh nhân: Nữ, 11 tuổi, điều trị mắc cài.
  • Bác sĩ: Dr. Keith Sellers/Sellers Orthodontics/ Charlotte, NC
 • Chẩn đoán

  • Khớp cắn loại I, răng chen chúc, cắn chéo, cung hàm hẹp
  • Blocked-out tooth/teeth

  Điều trị:

  • Mắc cài tự buộc Damon® 
  • Sử dụng dây:
   • .013 to 14 x 25 in 2 mos.
   • .018 x .025 in 2 mos.
   • .019 x .025 in 1.5 mos

  Thời gian điều trị dự kiến: 19 tháng.

  Thời gian điều trị thực tế với AcceleDent 5,5 tháng.

Tham khảo thêm hơn 40 trường hợp điều trị AcceleDent cùng với mắc cài hoặc máng chỉnh nha tại đây.

http://acceledent.com/orthodontists/case-gallery

Tìm hiểu thêm:

- Sản phẩm

- Mô tả chung.

- Nguyên lý hoạt động.

- Bằng chứng khoa học.

- Case gallery.

- Nha sĩ sử dụng.

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công