Sắp xếp theo:
- 17%
 Bột làm sạch khay lấy dấu GreenClean

Bột làm sạch khay lấy dấu GreenClean

Nhà cung cấp: Carvex

Đăng ký để xem giá

Chất lấy dấu Tulip

Nhà cung cấp: Carvex

Đăng ký để xem giá

Chỉ co lợi Smartcord

Nhà cung cấp: EastDent

Đăng ký để xem giá

- 21%
 Chốt sợi quang Simplex (1 cỡ)

Chốt sợi quang Simplex (1 cỡ)

Nhà cung cấp: Micro-Medica

Đăng ký để xem giá

- 100%
 Chốt sợi quang Simplex (Đủ cỡ)

Chốt sợi quang Simplex (Đủ cỡ)

Nhà cung cấp: Micro-Medica

Đăng ký để xem giá

Ống hút nước bọt

Nhà cung cấp: Việt Nam

Đăng ký để xem giá

Ống hút phẫu thuật

Nhà cung cấp: Việt Nam

Đăng ký để xem giá

Phim x quang răng rửa ngay D88

Nhà cung cấp: CareStream

Đăng ký để xem giá