Dụng cụ nhổ răng

Dụng cụ nhổ răng

Bẩy không sang chấn (Plux)
Bẩy răng Schwert
Bơm tiêm áp lực
1,440,000₫
Cán dao mổ
2,410,000₫
Cây dũa xương
1,250,000₫
Kéo cong Lagrange
1,690,000₫
Kéo thông dụng (Schwert)
Kẹp găp De Bakey
1,750,000₫
Kẹp kim
2,670,000₫
Kẹp panh
900,000₫
Kẹp thẳng Semken
Kìm bấm xương
7,350,000₫
Kìm matheu
2,310,000₫
Kìm nhổ răng theo chuẩn Mỹ
Lưỡi dao mổ
Nạo ổ Schwert
760,000₫
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công