Nồi hấp tiệt trung M11/M9

Nồi hấp tiệt trung M11/M9

| |Video

Hướng dẫn cách sử dụng, điều khiển nồi hấp tiệt trùng M9/M11 (Midmark - USA):