OrthoAccel tại triển lãm chỉnh nha Mỹ (AAO)

| |Tin tức

OrthoAccel giới thiệu thiết bị tăng tốc chỉnh nha AcceleDent tại gian #1033, hội nghị chỉnh nha Mỹ 2018 (AAO):

Chương trình hội thảo với nhiều Mini Lecture của các bác sĩ có kinh nghiệm sử dụng AcceleDent:

1. Dr. Iván Malagon:

Chủ đề: “Supercharge Your Aligner Results” 

2

2. Dr. Jay Bowman

Chủ đề: A View from the Clinical Trenches: Research on the effects of AcceleDent