Một số hình ảnh tại Hội nghị khoa học "Nắn chỉnh răng – Quá khứ và tương lai"

Một số hình ảnh tại Hội nghị khoa học "Nắn chỉnh răng – Quá khứ và tương lai"

| |Tin tức

Nhân dịp Hội nắn chỉnh răng Việt Nam (VAO) tổ chức hội thảo:

Chủ đề: Nắn chỉnh răng – Quá khứ và tương lai.
Thời gian: 10-11 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Chúng tôi có trưng bầy giới thiệu sản phẩm của công ty tại gian hang số B01