Cách cắt và mài máng ngậm AcceleDent Aura

Cách cắt và mài máng ngậm AcceleDent Aura

| |Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn cắt và mài máng ngậm (mouthopiece) cho từng bệnh nhân: