Bệnh viện rhm tư hà nội

KCM Co 29/09/2020
benh-vien-rhm-tu-ha-noi

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Địa chỉ: Sô 40, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội