Bác sĩ alpan trình bầy báo cáo khoa học "tăng tốc chỉnh nha" tại videc 11

KCM Co 26/09/2020
bac-si-alpan-trinh-bay-bao-cao-khoa-hoc-tang-toc-chinh-nha-tai-videc-11

Ngày 23/08/2018, tại hội nghị nha khoa quốc tế Videc 11, Bác sĩ David Alpan đã trình bầy báo cáo khoa học với chủ đề:

"Đẩy nhanh tốc độ nắn chỉnh răng, mở rộng lựa chọn và tối ưu hóa kết quả điều trị"

Báo cáo đã thu hút được sự quan tâm tham dự của trên 400 bác sĩ.

Dr. Alpan đã trình bầy tổng thể về công nghệ tăng tốc nắn chỉnh răng hiện đại nhất trên thế giới "Accelerated Orthodontics". Tại hội thảo, ông cũng trình bầy chi tiết các trường hợp điều trị thực tế ứng dụng công nghệ tăng tốc niềng răng sử dụng các khí cụ Invisalign và AcceleDent. 

Dr. Alpan tốt nghiệp bác sĩ nha khoa năm 1996, bác sĩ chỉnh nha năm 1998, bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu TMJ. Ông là tư vấn viên cho các nhà sản xuất dụng cụ chỉnh nha uy tín trên thế giới như: 3M, Omco, Align technology (Invisalign), OrthoAccel. Ông đã cộng tác và tư vấn cho Invisalign trong 6 năm. Ông bắt đầu sử dụng AcceleDent năm 2013.

Với kinh nghiệm thực hiện  trên 1800 ca chỉnh nha bằng Invisalign và hàng nghìn ca bằng mắc cài, Dr. Alpan lựa chọn AcceleDent cho các trường hợp khó điều trị hoặc các trường hợp bệnh nhân muốn điều trị nhanh.

Dr. Alpan hài lòng với hiệu quả điều trị mà AcceleDent đem lại.