0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Hotline hỗ trợ: (024) 6673 7097

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng AcceleDent Aura:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

Hướng dẫn lắp Mouthpiece vào bộ tạo rung.

Lắp Mouthpiece