Sắp xếp theo:

Cây nạo túi nha chu

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp kim

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp panh

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp thẳng Semken

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp găp De Bakey

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kéo thông dụng (Schwert)

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kéo cong Lagrange

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kéo IRIS

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Bơm tiêm áp lực

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Cây đặt chỉ Lunatschek

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Banh vạt

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Cây bóc tách đặc biệt

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá