Sắp xếp theo:

Nạo ổ Schwert

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Nạo ngà Schwert

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Lưỡi dao mổ

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kìm nhổ răng thường (Schwert)

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kìm matheu

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kìm bấm xương

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp panh

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp kim

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp găp De Bakey

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kẹp gắp cong Schwert

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kéo thông dụng (Schwert)

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá

Kéo IRIS

Nhà cung cấp: Schwert

Đăng ký để xem giá