Sắp xếp theo:

AcceleDent Aura

Nhà cung cấp: OrthoAccel

Đăng ký để xem giá

Khăn choàng bệnh nhân

Nhà cung cấp: Euronda

Đăng ký để xem giá

Ống hút nước bọt Ý

Nhà cung cấp: Euronda

Đăng ký để xem giá

Camera Ez Shot HD

Nhà cung cấp: Good Doctors

Đăng ký để xem giá

Đèn quang trùng hợp Dr Light AT

Nhà cung cấp: Good Doctors

Đăng ký để xem giá

Máy định vị chóp Dr. Finder

Nhà cung cấp: Good Doctors

Đăng ký để xem giá

Nồi hấp có sấy khô E5

Nhà cung cấp: Euronda

Đăng ký để xem giá

Phim x quang răng rửa ngay D88

Nhà cung cấp: CareStream

Đăng ký để xem giá

- 100%
 Chốt sợi quang Simplex (Đủ cỡ)

Chốt sợi quang Simplex (Đủ cỡ)

Nhà cung cấp: Micro-Medica

Đăng ký để xem giá

- 21%
 Chốt sợi quang Simplex (1 cỡ)

Chốt sợi quang Simplex (1 cỡ)

Nhà cung cấp: Micro-Medica

Đăng ký để xem giá

Chất lấy dấu Tulip

Nhà cung cấp: Carvex

Đăng ký để xem giá

Bơm tiêm tê Việt Nam

Nhà cung cấp: Việt Nam

Đăng ký để xem giá