Một số hình ảnh tại Hội nghị khoa học "Nắn chỉnh răng – Quá khứ và tương lai"

Nhân dịp Hội nắn chỉnh răng Việt Nam (VAO) tổ chức hội thảo:

Chủ đề: Nắn chỉnh răng – Quá khứ và tương lai.
Thời gian: 10-11 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Chúng tôi có trưng bầy giới thiệu sản phẩm của công ty tại gian hang số B01

 


FACEBOOK

từ khóa